NL
Menu Sluit

Veelgestelde vragen

Waarvoor kan ik terecht bij de praktijkassistente?

Onze praktijkassistentes zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij zijn opgeleid in ’triage’ en kunnen samen met u inschatten wat voor type afspraak of hulp u op welke termijn nodig heeft. Daarnaast hebben de assistentes eigen spreekuren waar zij verschillende handelingen uitvoeren zoals: bloeddrukcontroles, injecties, uitstrijkjes, oren uitspuiten en wratten aanstippen. De praktijkassistente heeft net als de andere zorgverleners die bij ons werken een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang duurt een consult?

De tijd die wij voor u inplannen is afhankelijk van uw vraag. Dit kan variëren van 10 tot 20 minuten. Het is daarom belangrijk dat u aan de praktijkassistente aangeeft hoeveel vragen u heeft. Op die manier houden wij daar rekening mee in de planning. Als u meer vragen heeft dan u van tevoren heeft aangegeven is het niet mogelijk om deze tijdens het consult met de huisarts te bespreken.

Spoedgeval in avond, nacht of weekend

Onze openingstijden zijn op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur. Buiten openingstijden (’s avonds en in het weekend) kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de huisartsenpost die zich bevindt bij het Ziekenhuis Amstelland. U kunt dan bellen met Huisartsenpost Amstelland, telefoonnummer: 020-4562000. De huisartsenpost is alleen bedoeld voor medische zaken die niet tot de volgende werkdag of na het weekend kunnen wachten.

Ik heb een klacht

Wanneer u ontevreden bent over iets in onze praktijk gaan wij hierover graag met u in gesprek. We nodigen u dan graag uit om een afspraak te maken met uw huisarts om uw onvrede te bespreken. Deze afspraak kunt u maken door te bellen met de praktijkassistente. We willen u vragen om dan aan te geven waar het ongeveer over gaat zodat we de juiste dag en tijd met u kunnen plannen om de onvrede de juiste aandacht te geven. Mochten we er samen niet goed uitkomen dan leest u hier alles over onze klachtenregeling.

 

Wat is het wegblijftarief?

Huisartspraktijken in Uithoorn hanteren een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen wegblijven op een afspraak. 

Waarom een wegblijftarief?
De zorg is kostbaar en de uren zijn waardevol, ook voor andere mensen.

Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?
Wilt u uw afspraak annuleren? Doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren bij de assistente. Uw afzegging wordt genoteerd en u kunt veelal direct een nieuwe afspraak maken.

Bij het niet op tijd afzeggen kan het wegblijftarief in rekening worden gebracht.

Hoeveel bedraagt het wegblijftarief?
De hoogte van het wegblijftarief is vastgesteld op €25,- voor een consult of afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Bezwaar?
Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, dat u niet op uw afspraak kon komen. In dat geval horen wij dat graag van u.

Waarom kan ik geen doktersverklaring krijgen?

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld. In het kort een toelichting op deze regels:

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de éigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts( -en). Voor een dergelijke onafhankelijke verklaring moet er een verzoek van de instantie komen die deze verklaring wenst met een duidelijke vraagstelling.

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:
De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Doen de huisartsen ook rijbewijs keuringen?

Nee, de huisartsen doen geen rijbewijskeuringen. Voor medische keuring voor het rijbewijs verwijzen we u naar www.rijbewijskeuringsarts.nl – Op dinsdag hebben wij een keuringsarts, Marcel de Ree, in Waterlinie aanwezig waarmee u een afspraak kan maken via de praktijkassistente van huisartsenpraktijk Antheunis – telefoon: 0297 561453

Welke andere organisaties kan ik in het gezondheidscentrum vinden?

Dit kunt u vinden op www.waterlinie.nu

Kan ik herhaalmedicatie bij de apotheek in Waterlinie halen?

Nee. De apotheek die zich in Gezondheidscentrum Waterlinie bevindt is alleen bedoelt voor de eerste uitgifte van medicatie. Voor de herhaalreceptuur kan men terecht bij BENU apotheek Zijdelwaard op het Zijdelwaardplein en Apotheek Boogaard op het Amstelplein.

Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

Wanneer u thuiszorg nodig heeft kunt u zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie. Wanneer dit niet lukt kunt u ook vragen of een familielid of kennis u hierbij kan helpen. In uitzonderingsgevallen kan de praktijk hierin assisteren. Hieronder staan thuiszorgorganisaties waar wij het meest mee samenwerken. Indien deze organisaties geen zorg kunnen verlenen, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze zal u dan verder helpen om een thuiszorgorganisatie te vinden.

– Amstelring wijkzorg: zie de website welk team in uw postcodegebied zit https://amstelringwijkzorg.nl/verwijzers/
– MOB Amsterdam-Amstelland: 0297 – 74 40 33
– Home Instead Thuiszorg: 020 – 23 86 938
– Aanhuis zorg: 06 – 48 42 21 83 of www.aanhuis-zorg.nl
– ActiVite: 071 – 51 61 415 of http://www.activite.nl
– Happy Zorg: 06 – 42 14 62 73 of https://happyzorg.nl/


Contact
Contact
Choose language
Dutch Dutch
English English