NL
Menu Sluit

Missie van de Uithoornse Huisartsen Coöperatie

Het bevorderen van de gezondheid en de gezondheidsbeleving van de inwoners van Uithoorn e.o. – bij voorkeur de zorg dichtbij, rekening houdend met ieders persoonlijke wensen.

Samenwerking eerstelijns zorg (SEZU)

SEZU staat voor ‘Samenwerking Eerstelijns Zorg Uithoorn’. De eerstelijns zorgverleners van Uithoorn hebben samen met welzijn en gemeente hun krachten gebundeld om in een vertrouwde omgeving kwalitatief betere eerstelijnszorg te bieden. SEZU is speciaal opgericht om deze samenwerking te coördineren en faciliteren.

Vanwege de vergrijzing en de oplopende zorgkosten wordt vanuit de overheid goede samenwerking in de wijk (zorg en welzijn) gezien als een manier om de goede kwaliteit van huidige zorg te behouden en zelfs op een hoger plan te brengen.

Het doel van de SEZU is het samenwerken (dat betreft alle zorgverleners die in Uithoorn zorg verlenen, welzijnsorganisaties en de gemeente) te optimaliseren, waardoor de zorg kwalitatief verbetert, de kosten van de zorg binnen de perken blijven en de patiënten de zorg beter ervaren. In het bestuur van de SEZU zitten een huisarts, een apotheker en een fysiotherapeut. Bij hun werk worden ze ondersteund door de WSV-coördinator (WSV = wijksamenwerkingsverband).

Vooral middels zorgprogramma’s voor bepaalde categorieën patiënten wordt de samenwerking uitgevoerd. In deze zorgprogramma’s maken de verschillende zorgverleners samenwerkingsafspraken en stemmen ze de zorg op de behoefte van de patiënt af. De zorgprogramma’s die zijn gemaakt betreffen patiënten met:

  • Ziekte van Parkinson
  • Angst- & stemmingsstoornissen
  • Kwetsbare ouderen
  • Chronische pijn
  • Orthopedie

Contact
Contact
Choose language
Dutch Dutch
English English