NL
Menu Sluit

Praktijkinformatie

Spoed

Bij levensbedreigende situaties, bel 112!
In geval van spoed, kies 1, zodat we rekening kunnen houden met uw komst.

Praktijk

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten, voor spoedgevallen neemt de praktijk van dokter Nap waar tot 17.00 uur, tel 0297-569302

Maakt u s.v.p. gebruik van onze vaste beltijden
08.00-11.00: voor het maken van afspraken (zowel op het spreekuur als telefonisch), adviezen, uitslagen of vragen aan de assistente
08.00-10.30: aanvragen van visites
13:30-14:00: telefonisch spreekuur

Onze praktijkassistentes zijn opgeleid in ‘triage’. Zij kunnen met specifieke vragen een goede inschatting maken van uw klachten. Ook kunnen zij veel vragen zelfstandig beantwoorden, of een advies geven over de telefoon. Alle adviezen worden ook met de huisarts overlegd. Het beste is dat de patiënt zelf belt, zodat er gerichte vragen kunnen worden gesteld over hoe de patiënt zich voelt. Als u dat wenst, of als zij denken dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts nodig is, dan kunnen zij met u inschatten op welke termijn dit nodig is. Zij heeft een geheimhoudingsplicht.

Belt u de assistente tijdig wanneer een eerdere gemaakte afspraak niet door kan gaan. Indien u bij verhindering de afspraak niet minstens 24 uur van tevoren afzegt, wordt de geplande behandeltijd in rekening gebracht.


Contact
Contact
Choose language
Dutch Dutch
English English