NL
Menu Sluit

Spreekuur

Alle consulten, ook die bij de assistente, gaan op afspraak. De tijd die wij voor u inplannen is afhankelijk van uw vraag. Dit kan variëren van 10 tot 20 minuten. Het is daarom belangrijk dat u aan de praktijkassistente aangeeft hoeveel vragen u heeft. Op die manier houden wij daar rekening mee in de planning. Als u meer vragen heeft dan u van tevoren heeft aangegeven is het niet mogelijk om deze tijdens het consult met de huisarts te bespreken. Voor sommige klachten is het niet nodig de arts te bezoeken, en is een advies of recept voldoende. U bent natuurlijk niet verplicht te vertellen waarvoor u komt. En bedenk: Ook de assistente heeft haar beroepsgeheim.

Vroeg ochtend- en avondspreekuur

Twee ochtenden per maand heeft huisarts Baart spreekuur voor 08.00 uur. Twee avonden in de maand heeft huisarts Apeldoorn spreekuur. Deze spreekuren zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun werk/studie niet op de reguliere spreekuren aanwezig kunnen zijn.  Afspraken voor deze spreekuren kunt u maken via de assistente, de vaste tijd voor het maken van afspraken is ’s morgens tussen 08.00-10.30uur.

U kunt voor 8 uur en na 17uur de praktijk niet telefonisch bereiken. Als u onverhoopt te laat komt voor uw afspraak, kunt u dit via het volgend mailadres laten weten: asape@uhac.nl.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bestemd voor patiënten die om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen komen. Omdat de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling in de praktijk beter zijn, vragen wij u naar ons toe te komen als dat enigszins mogelijk is.Als u na ontslag uit het ziekenhuis prijs stelt op een huisbezoek laat het ons weten. Helaas krijgen we vaak te laat bericht van het ziekenhuis. Een huisbezoek kunt u aanvragen tussen 8.00–10.30 uur.


Contact
Contact
Choose language
Dutch Dutch
English English