NL
Menu Sluit

Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. Buiten deze tijden wordt u voor spoedeisende gevallen verwezen naar de Huisartsenpost Amstelland in Amstelveen, gevestigd in Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende meesters 8 te Amstelveen. Telefoon: 020-4562000.

Afspraken

Voor het maken van een afspraak of opvragen van een uitslag  bij voorkeur bellen tussen 8.00 en 12.00 uur. Er wordt bij het maken van een afspraak 10 minuten voor u gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben of komt u met meerdere personen, laat dit dan weten bij het maken van de afspraak. De assistente zal vragen naar de reden van uw komst, dit is om te beoordelen of u op dezelfde dag gezien moet worden en om een betere inschatting te kunnen maken hoelang de dokter nodig heeft voor uw probleem. Zij heeft, net als de huisarts en praktijkondersteuner, geheimhoudingsplicht. Belt u de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Indien een afspraak niet wordt afgezegd zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen.

Spoedgevallen

Bij verwondingen en andere kleine spoedgevallen kunt u altijd direct terecht op de praktijk. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts rekening houden met uw komst.

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen voor 11.00 uur aangevraagd worden en zijn bestemd voor patiënten die om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen komen. Als het enigszins mogelijk is verzoeken wij u om naar de praktijk te komen omdat de onderzoeks- en behandelmogelijkheden op de praktijk beter zijn dan thuis.

Telefonisch spreekuur

Dagelijks kunt u bellen voor 12.00 uur voor uitslagen en het stellen van korte vragen. Als de assistente u niet volledig kan helpen maakt zij een afspraak voor het telefonisch terugbelspreekuur van de huisarts.


Contact
Contact
Choose language
Dutch Dutch
English English