NL
Menu Sluit

Praktijkinformatie

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 – 17:00 uur. Wij hebben lunchpauze van 12:00 – 12:30 uur. Buiten deze tijden om wordt u voor spoedeisende gevallen verwezen naar de Huisartsenpost in Amstelveen. Locatie: in het ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters , Amstelveen, tel.: 020 4562000.

Bellen
Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van de volgende beltijden:

08.00-10.30 uur: Afspraak maken, aanvragen van visites.
13.00-14.00 uur: Bellen voor uitslagen van uitstrijkjes, laboratorium- en röntgenonderzoek. Maar u kunt ook bellen voor andere vragen.

Spreekuren
Alle consulten, ook die bij de doktersassistente, gaan op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt 10 minuten voor u gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben of komt u met meerdere personen, laat dit dan weten bij het maken van de afspraak. Er zal gevraagd worden naar naar de reden van het consult. Dit is niet uit nieuwsgierigheid, maar om het spreekuur goed te kunnen plannen. Voor sommige klachten is het niet nodig de arts te bezoeken, en is een advies of recept voldoende. U bent natuurlijk niet verplicht te vertellen waarvoor u komt. En bedenk: Ook de doktersassistente heeft haar beroepsgeheim.

Huisbezoeken
Huisbezoeken zijn bestemd voor patiënten die om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen komen. Omdat de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling in de praktijk beter zijn, vragen wij u naar ons toe te komen als dat enigszins mogelijk is.Als u na ontslag uit het ziekenhuis prijs stelt op een huisbezoek laat het ons weten. Helaas krijgen we vaak te laat bericht van het ziekenhuis Een huisbezoek kunt u aanvragen tussen 8.00–10.30 uur.


Contact
Contact
Choose language
Dutch Dutch
English English