Patienteninformatie

De huisartsenpraktijken hebben in de ochtenduren tussen 09.00 en 12.00 uur een servicebusje met vrijwilliger beschikbaar voor patiënten die slecht ter been zijn en geen eigen vervoermogelijkheid hebben.
U wordt dan gebracht en gehaald. Bij het maken van de afspraak met uw huisarts kunt u naar de details van deze service vragen.

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

 

In het kort een toelichting op deze regels:

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de éigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts( -en). Voor een dergelijke onafhankelijke verklaring moet er een verzoek van de instantie komen die deze verklaring wenst met een duidelijke vraagstelling.

 

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

 

Ja, er is wifi beschikbaar, met de naam ZHA-gasten. Een wachtwoord is niet nodig.

Nee de huisartsen doen geen (rijbewijs)keuringen (meer).

Voor medische keuring voor het rijbewijs verwijzen we u naar www.rijbewijskeuringsarts.nl. Deze organisatie heeft een keuringslocatie in Uithoorn, namelijk Wijksteunpunt / Vita Welzijn en Advies, Bilderdijk hof 1, 1422 DT Uithoorn. Ook via Amstelring kunt u gekeurd worden voor uw rijbewijs, meer informatie kunt u vinden op de website van de Amstelring: https://www.amstelring.nl/diensten-en-cursussen/extra-aanbod/rijbewijskeuring.

Nee, er komt geen huisartsenpost in het gezondheidscentrum voor avond- en weekenddiensten. Deze diensten worden gedaan vanuit het Amstelland ziekenhuis zoals dat nu gebeurt.
Ook in de toekomst zal dit niet plaatsvinden. Om in het waarneemgebied 2 huisartsenposten open te houden voor het zelfde aantal mensen in deze regio kost teveel mankracht en ook is hier geen budget
vanuit de overheid en zorgverzekeraars voor.

Er werken diverse specialisten uit Ziekenhuis Amstelland. Ook kunt u terecht voor röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek, apotheek, thuiszorg, diëtetiek, logopedie, fysiotherapie, hoorspecialist, aanmeetlocatie voor therapeutische elastische kousen, psychische/psychiatrische hulp, mantelzorgsteunpunt, (jeugd)maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg. Meer informatie vindt u op www.waterlinie.nu.

Dat is het logo van de NHG-praktijkaccreditering, het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk.
Sinds 2013 zijn alle huisartspraktijken in het gezondheidscentrum geaccrediteerde praktijken en mogen ze het keurmerk van de NPA dragen. Meer informatie vindt u op http://www.praktijkaccreditering.nl

Deze apotheek is een samenwerkingsverband tussen de Mediq Apotheek Thamer en Apotheek Boogaard.
In eerste instantie is de apotheek bedoeld voor de eerste uitgifte van medicijnen voor cliënten die net bij één van de huisartsen of de specialisten in het gezondheidscentrum zijn geweest.
Voor de herhaalreceptuur kan men terecht bij Apotheek Mediq Thamer op het Zijdelwaardplein en Apotheek Boogaard op het Amstelplein.
Het grote voordeel is dat cliënten direct na het bezoek aan de huisarts of specialist bij de apotheek op dezelfde locatie hun medicijnen kunnen ophalen.