M.A. Konijnendijk en E.W. Stokkers

Telefoon

0297 - 562288

Spoed overdag:

(kies 1)

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Mededelingen

Mededeling:

Mevr. Stokkers is een dag minder gaan werken waardoor er helaas minder plaats is bij haar. U kunt gewoon terecht bij dhr Konijnendijk en onze huisarts in opleiding.

Dus u kunt de dag kiezen of de dokter.

Vanaf 1 november is mevr. Orie, huisarts er op de maandag om onze praktijk te ondersteunen 

Afwezig:

Rianne Mulckhuijse is langdurig afwezig zij wordt vervangen door Hanneke Zeeman

GASTVROUW

Aan onze balie hebben wij een gastvrouw, zij is niet medisch onderlegd. U kunt bij haar terecht voor vragen over afspraken, ophalen van verwijsbrieven en andere niet medische vragen.

Huisarts in opleiding 

Vanaf 1 maart 2021 t/m 1 mrt 2022 werkt bij ons in de praktijk dhr. P.J. Staarink, huisarts in opleiding, dit is een volledig bevoegd arts die zich specialiseert tot huisarts en onder supervisie zelfstandig werkt.