M.A. de Lange en S.A. Jutte

Telefoon

0297 - 561951

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Mededelingen

 COVID vaccinatie

Patienten die in de hoog risico groepen vallen krijgen binnenkort een uitnodiging net als de patienten die normaliter de uitnodiging ontvangen van de griepprik. Wij versturen deze uitnodigingen niet maar de GGD.

 

 GASTVROUW

Vanaf heden hebben wij aan onze balie een gastvrouw, zij is niet medisch onderlegd. U kunt bij haar terecht voor vragen over afspraken, ophalen van verwijsbrieven en andere niet medische vragen.

 

Huisarts in opleiding

Vanaf 1 mrt 2021 t/m 1 mrt 2022 werkt bij ons in de praktijk mw. X.S. Daves, huisarts in opleiding, dit is een volledig bevoegd arts die zich specialiseert tot huisarts en onder supervisie zelfstandig werkt.