M.A. de Lange en S.A. Jutte

Telefoon

0297 - 561951

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Mededelingen

 

GRIEPPRIK

Wij gaan eind oktober vaccineren u ontvangt binnenkort de uitnodigingsbrief.

 GASTVROUW

Vanaf heden hebben wij aan onze balie een gastvrouw, zij is niet medisch onderlegd. U kunt bij haar terecht voor vragen over afspraken, ophalen van verwijsbrieven en andere niet medische vragen.

 

Huisarts in opleiding

Vanaf 1 mrt 2021 t/m 1 mrt 2022 werkt bij ons in de praktijk mw. X.S. Daves, huisarts in opleiding, dit is een volledig bevoegd arts die zich specialiseert tot huisarts en onder supervisie zelfstandig werkt.