De Waver huisartsenpraktijken

De Waver

U vindt ons op de 1e verdieping, rechts.

Help de zorgmedewerkers om u te helpen, met begrip en met respect. 

Tijdens de eerste coronagolf was men begripvol, dankbaar en respectvol. Dat gaf een gevoel van
samen komen we er doorheen. Maar wij zien ook dat teleurstelling, angst en boosheid veel meer een
rol spelen, begrijpelijk, de doktersassistenten kennen dezelfde emoties. Helaas worden zorgverleners
hierdoor regelmatig respectloos en soms zelfs agressief benaderd. Deze uitingen zorgen voor een
zeer vervelende werksfeer en in combinatie met de toegenomen druk en de extra stress dreigt dat
hen dat teveel te worden. Men mag er van uitgaan dat medewerkers de patiënt zo goed en snel
mogelijk willen helpen. Sterker nog, zij zijn het die met risico op besmetting voor henzelf en hun
dierbaren voor u willen klaar staan.

Men mag er op vertrouwen dat de zorgvraag wordt gehoord en dat zij allemaal doen wat ze kunnen
om de patiënt zo goed mogelijk te helpen. 

Bedankt voor uw begrip.