Missie van de Uithoornse HuisArtsen Coöperatie

Missie van de Uithoornse Huisartsen Coöperatie

De Missie van de Uithoorns Huisartsen Coöperatie luidt: 

Het bevorderen van de gezondheid en de gezondheidsbeleving van de inwoners van Uithoorn e.o. - bij voorkeur de zorg dichtbij, rekening houdend met ieders persoonlijke wensen.

Dit is in lijn met de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg en volgens de speerpunten van het huidige kabinet. In de kabinetsplannen wordt de samenwerking in de eerste lijn en taakherschikking gepropageerd om in de toekomst voldoende zorgvoorzieningen te hebben, zodat de ouder wordende patiënt zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven functioneren en de kosten beheersbaar blijven.

Samenwerkingsvormen zoals wij die verwezenlijken in Uithoorn volgens de Module van de Geïntegreerde EersteLijnsZorg (GEZ) worden zowel door de landelijke overheid als de preferente zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gewenst. Hiervoor is de SEZU opgericht. De naam SEZU staat voor 'Samenwerking Eerstelijns Zorg Uithoorn'. De eerstelijns zorgverleners van Uithoorn hebben hun krachten gebundeld om u in uw vertrouwde omgeving kwalitatief betere eerstelijns zorg te bieden. De SEZU is een stichting en is speciaal opgericht om de samenwerking te coördineren en faciliteren.

Dit geldt ook voor de ketenzorg zoals wij die hebben voor Diabetes Mellitus en zoals die in ontwikkeling is voor CVR en COPD . De ketenzorg wordt in groter verband georganiseerd door de Zorggroep Amstelland BV.

In de zorg staat de patiënt, die steeds mondiger wordt, centraal. Om deze zo goed mogelijke zorg te bieden zijn heldere communicatie en goede voorlichting van wezenlijk belang.

Onderlinge samenwerking met elkaar en met andere zorgverleners in het gezondheidscentrum draagt daartoe bij.