M.A. Konijnendijk en E.W. Stokkers

Telefoon

0297562288

Spoed overdag:

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Online afspraak maken

 Voor afspraken maken belt u in de ochtend voor 12.00 uur u kunt ook online afspraken maken. Ga naar: https://hp-stokkerskonijnendijk-uhac.uwzorgonline.nl/inloggen-en-registratie/app/

 Wij willen er met klem opwijzen dat het gaat om 1 afspraak van maar 10 minuten en de huisarts dan ook maar 1 klacht/ medische vraag kan behandelen. Mocht u meer tijd nodig hebben kan dit alleen telefonisch via de assistente.

 

 U kunt tegenwoordig de ‘Uw Zorg Online app’ gebruiken om online afspraken te maken, uw herhaalrecepten te bestellen en uw huisarts een vraag te stellen. De app is te downloaden in de App store (iOS) of Google Play (Android)’