M.A. de Lange en S.A. Jutte

Telefoon

0297 - 561951

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Buiten deze tijden wordt u voor spoedeisende gevallen verwezen naar de Huisartsenpost Amstelland in Amstelveen, gevestigd in Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters 8 te Amstelveen. Telefoon 020-4562000

Afspraken

Voor het maken van een afspraak of opvragen van een uitslag bij voorkeur bellen tussen 8.00 en 12.00 uur. Er wordt bij het maken van een afspraak 10 minuten voor u gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben of komt u met meerdere personen, laat dit dan weten bij het maken van de afspraak. De assistente zal vragen naar de reden van uw komst, dit is om te beoordelen of u op dezelfde dag gezien moet worden en om een betere inschatting te kunnen maken hoelang de dokter nodig heeft voor uw probleem. Zij heeft, net als de huisarts en praktijkondersteuner, geheimhoudingsplicht. Belt u de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Indien een afspraak niet wordt afgezegd zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen.

Spoedgevallen

Bij verwondingen en andere kleine spoedgevallen kunt u altijd direct terecht op de praktijk. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts rekening houden met uw komst.

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen voor 11.00 uur aangevraagd worden en zijn bestemd voor patiënten die om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen komen. Als het enigszins mogelijk is verzoeken wij u om naar de praktijk te komen omdat de onderzoek- en behandelmogelijkheden op de praktijk beter zijn dan thuis.

Telefonisch spreekuur

Op maandag, dinsdag en vrijdag kunt u bellen voor 12.00 uur voor uitslagen en het stellen van korte vragen. Als de assistente u niet volledig kan helpen maakt zij een afspraak voor het telefonisch terugbelspreekuur van de huisarts.

Ochtend / Avondspreekuur

Op dinsdagen om de week houdt mevr. De Lange spreekuur van 7.00 - 8.00 uur

Telefonisch zijn wij dan niet bereikbaar de afspraken zijn eerder al gemaakt.

Praktijkassistente

Bij de assistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u de afspraken en kunt u terecht met medische vragen en voor administratieve handelingen.
Op donderdagochtend heeft de assistente een spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus.

Voor de volgende medische handelingen kunt u ( op afspraak) terecht bij de assistente:

  • oren uitspuiten
  • injecties
  • bloedsuiker controles
  • wratten aanstippen
  • hechtingen verwijderen
  • verbinden van wonden
  • bloeddruk meten
  • ECG maken
  • urine onderzoek/ zwangerschapstest
  • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek.