E.E.M. Bezemer en M.A. de Lange en S.A. Jutte

balie-waver

Telefoon

0297 - 561951

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Mededelingen

Huisarts in opleiding 

Vanaf 1 sep 2018 t/m 11 okt 2019 werkt bij ons in de praktijk mevrouw M. Klene, huisarts in opleiding, dit is een volledig bevoegd arts die zich specialiseert tot huisarts en onder supervisie zelfstandig werkt.

Afwezig:

Mevr. Jutte is met zwangerschapsverlof zij wordt vervangen door mevr. Goncalves