J.K. Santing

balie-drecht-2

Telefoon

0297 - 569302

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Patiënteninformatie

AVG privacy verklaring

klik hier

Voor als u meer wilt weten:

Thuisarts.nl geeft u betrouwbare en onafhankelijke informatie over ziektes en gezondheid; voor, tijdens en na het consult. Download de gratis App: Thuisarts.nl-app.

Met de App: Moet ik naar de dokter? kunnen mensen zelf beoordelen óf en zo ja, wanneer het nodig is om een huisarts te raadplegen. 

Afspraken maken online:

Wilt u een afspraak maken bij het Amstelland Ziekenhuis? Voor meerdere poliklinieken kan dit naast telefonisch ook online. Kijk op www.ziekenhuisamstelland.nl.

Ook het Medisch Diagnostisch Centrum (MDC) Amstelland biedt de mogelijkheid om online afspraken te maken voor een aantal onderzoeken: www.mdc-amstelland.nl.

 

Reizigersadvies

U kunt bij ons terecht voor reizigersadvies i.v.m. een reis naar het buitenland. Dit advies willen wij u graag geven. Voordat u het intakeformulier invult, willen wij u graag iets meer over onze manier van reizigersadvisering vertellen.

Onze deskundigheid
Wij hebben een cursus gevolgd voor reizigersadvisering. Verder zijn we als praktijk lid van LCR (landelijk coördinatiecentrum reizigersadvisering, www.lcr.nl). Zij voorzien ons van de meest recente veranderingen/informatie op het gebied van reizigersadvisering.

De gang van zaken
Aan de hand van het door u ingevulde intakeformulier maken wij een reizigersadvies. We hebben daar enkele werkdagen tot één week voor nodig. Als het advies klaar is, nemen wij contact met u op en spreken het advies door. Als er vaccinaties en/of malariatabletten nodig zijn, dan zorgen wij ervoor dat er een recept naar de apotheek gaat. U kunt twee werkdagen later uw vaccins/tabletten ophalen (de kosten van de vaccins en de tabletten moet u in de apotheek betalen). Bovendien maken we een afspraak voor het toedienen van de vaccins.

Zes weken tussen invullen van het formulier en het begin van uw reis
Zoals u in het voorgaande stukje gelezen hebt, is er één werkweek nodig voor het maken van het advies en het ophalen van de medicijnen bij de apotheek. Bovendien moet u uiterlijk 2 weken voordat de reis begint, gevaccineerd zijn. Pas dan biedt de vaccinatie voldoende bescherming. Voor sommige malariamedicijnen geldt dat u drie weken voor aankomst in het malariagebied al met de medicijnen moet starten. Als u alles bij elkaar optelt, ziet u dat de minimaal benodigde tijd vier weken is. Soms vraagt een gedegen advies meer tijd, vandaar dat we veiligheidshalve zes weken aanhouden.

Wat zijn de kosten?
Reizigersadvisering valt buiten de normale huisartsenzorg. Voor het maken van een reizigersadvies, en het toedienen van vaccinaties brengen wij € 57.99 in rekening. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten, als u aanvullend verzekerd bent. U kunt dit op www.gezondopreis.nl snel zien onder het tabblad vergoedingen. U krijgt van ons een rekening die u evt. kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt in uw polisvoorwaarden nakijken of dit ook voor u van toepassing is. Ook als ons advies inhoudt dat u geen vaccinatie en/of medicatie nodig hebt voor uw reis, zijn daar kosten aan verbonden. Wij hebben immers wel tijd nodig om tot een advies te komen.

Als de hele procedure afgerond is, kunt u zo goed mogelijk beschermd en geïnformeerd aan uw reis beginnen!

Met vriendelijke groet,

Mw. M.P. Kruse, huisarts van de Amstel,
Elvira Heij, Alie Pepping en Jenneke van Eijk, praktijkassistenten

Intake formulier downloaden 

Geef uw zorgverlener toestemming voor het delen van uw medische gegevens via onderstaande link:

Toestemming