J.K. Santing

balie-drecht-2

Telefoon

0297 - 569302

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Praktijkinformatie

Telefoonnummers

Via het praktijknummer krijgt u een bandje met een keuzemenu; (1) spoed, (2) receptenlijn, (3) assistente. 

De assistente maakt afspraken en u kunt bij haar met korte vragen terecht. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. Probeert u daarom de gesprekken kort te houden.
Maakt u s.v.p. gebruik van onze vaste tijden:

08.00-11.00 uur; afspraken, adviezen of vragen aan de assistente
08.00-10.00 uur; aanvragen van visites

Spoednummer

In geval van spoed; graag van te voren bellen dat u naar de praktijk komt (toets 1)

Kies keuze 1 alleen in geval van spoed!
Wij zijn geen eerste hulp post.
Bij levensbedreigende situaties kunt u 112 bellen. 

Spreekuur

Er is iedere dag een spreekuur op afspraak. Meestal duurt een afspraak, waarin een hulpvraag of 2 korte vragen behandeld kunnen worden, tien minuten. Deze afspraak geldt voor een persoon. De assistente kan vragen naar de klacht, waardoor zij de tijdsduur van het consult beter kan plannen. Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt of dat er een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren, dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda. Zij heeft een geheimhoudingsplicht.

Belt u de assistente tijdig wanneer een eerdere gemaakte afspraak niet door kan gaan. Indien u bij verhindering de afspraak niet minstens 24 uur tevoren afzegt, wordt de geplande behandeltijd in rekening gebracht.

Praktijkassistente:

Bij de praktijkassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u de afspraken. Tevens kan zij u uitslagen van bepaalde onderzoeken meedelen. Zij behandelt onder andere vragen over recepten, verwijsbrieven en machtigingen.

U kunt bij de assistente ook terecht voor:

 • Verbinden van wonden
 • Hechtingen verwijderen
 • Uitspuiten van oren
 • Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek
 • Injecties 
 • Bloeddrukmetingen
 • Zwangerschapstest
 • Gewichtscontrole
 • 24-uurs bloeddruk metingen
 • ECG
 • Wratten aanstippen
 • Urine controle
 • Administratieve vragen

Praktijkverpleegkundige

Zij houdt spreekuur voor patienten met chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, astma/COPD, hart-en vaatziekten/hartfalen, begeleiding bij het stoppen met roken en ouderenzorg.
Verwijzing via de huisarts.

Psychologische hulp

Voor psychologisch hulp en ondersteuning kunt u begeleiding krijgen via de praktijkverpleegkundige GGZ. Vraag uw huisarts naar de mogelijkheden.  

Diensten/Waarnemingen

Op de dinsdagmiddag wordt doorgaans waargenomen door collega Borstlap.
Buiten praktijktijden, van 17.00 uur tot 08.00 uur en in het weekend kunt u voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereiken. Deze doet dienst vanuit de Huisartsenpost in het Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen. Telefoonnummer: 020-4562000
Uiteraard is de Huisartsenpost bedoeld voor medische zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Vakantie

Tijdens vakanties en nascholingen wordt de praktijk waargenomen door de andere huisartsen van "de Drecht".

Nascholingen

Ongeveer 2 weken per jaar is de praktijk gesloten wegen de wettelijk verplichte bijscholing. De waarneming wordt dan verzorgd door alle andere huisartsen van "de Drecht".

Niet vergeten

Het is handig, om bij een bezoek aan de praktijk uw bewijs van verzekering mee te nemen en wanneer u vragen heeft over medicijnen, de oude verpakkingen mee te nemen.