F. Wegman

balie-drecht-2

Telefoon

0297 - 561726

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Mededelingen

 

Griep- en Pneumokokkenvaccinaties

Op woensdag 6 oktober en donderdag 7 oktober geven wij de jaarlijkse griep- en pneumokokkenvaccinaties.
Indien u verhinderd bent of hier geen gebruik van wilt maken, meld dit dan a.u.b. zo snel mogelijk bij de assistente.

Jaarlijks biedt de Nederlandse overheid een jaarlijks terugkerende griepvaccinatie aan, ook griepprik genoemd. De griepprik is bestemd voor mensen van 60 jaar en ouder en voor mensen met bepaalde aandoeningen. Het gaat hierbij om mensen met een extra risico om ernstig ziek te worden als gevolg van griep. Omdat het griepvirus steeds verandert, wordt het vaccin jaarlijks aangepast en dient de griepprik ieder jaar opnieuw toegediend te worden.

  • Indien u in aanmerking komt voor de griepprik ontvangt u van de huisarts een uitnodiging voor vaccinatie. De griepprik is niet verplicht. Vaccinatie is voor deze groep mensen gratis.
  • Indien u in aanmerking komt voor de griepprik maar geen uitnodiging voor vaccinatie van de huisarts hebt ontvangen en u wel een griepprik wenst, dan neemt u telefonisch contact op met de assistente.
  • Indien u niet in aanmerking komt voor de griepprik maar wel een griepvaccinatie wenst, dan kunt u bij de huisarts een recept voor het vaccin vragen. U dient het vaccin bij de apotheek op te halen en het bij de huisartsenpraktijk toe te laten dienen. De kosten voor het vaccin en het toedienen dient u zelf te voldoen.

De pneumokokkenvaccinatie wordt vanaf 2020 aan ouderen vanaf 60 jaar zal worden aangeboden. Dit jaar wordt de vaccinatie aan alle mensen in de leeftijd van 69 tot en met 73 aangeboden. U ontvangt van ons een uitnodiging als u bent geboren in de periode van 1948 tot en met 1952. De vaccinatie tegen pneumokokken biedt extra bescherming tegen het ontwikkelen van een longontsteking als gevolg van een infectie met de pneumokok bacterie. Mensen van 60 jaar en ouder hebben een groter risico om een longontsteking te ontwikkelen en lopen een groter risico op een ernstig beloop hiervan. Aan de vaccinatie zijn voor u geen kosten verbonden.


Meer informatie over de griepprik en pneumokokkenprik is te vinden op de website van het RIVM en via thuisarts.nl.