F. Borstlap

balie-drecht-2

Telefoon

0297 - 566353

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Inschrijven

Nieuwe patiënten

Op dit moment is er een patientenstop bij alle praktijken in Uithoorn. Er wordt naar een oplossing gezocht. Voor nu kunt u alleen tijdelijk ingeschreven worden als u dringend huisartsenzorg nodig hebt.

U kunt zich alleen bij een van onze praktijken inschrijven als u een nieuwe bewoner bent van de gemeente Uithoorn. In dat geval kunt u uw gegevens mailen naar asbor@uhac.nl Wilt u dan in de mail vermelden: naam, aantal in te schrijven gezinsleden, telefoonnummer en emailadres? Wij nemen dan contact met u op om te laten weten in welke praktijk in Uithoorn u kunt worden ingeschreven.

Het gaat dan in principe om een tijdelijke inschrijving. U moet er dus rekening mee houden dat u in de toekomst wordt overgeplaatst naar een andere huisarts in Uithoorn.


Registration new patients

Unfortunately we do not have enough capacity available to register new patients at this moment. We are currently looking for a solution.

Are you a new resident of the municipality of Uithoorn? Then you can send an email to  asbor@uhac.nl  please send us the following details: name, number of family members to be registered, telephone number and e-mail address. We will respond to your email in which GP practice you can be registered.

This is a temporary registration. You must take into account that you can be transferred to another GP in Uithoorn in the future.