F. Borstlap

balie-drecht-2

Telefoon

0297 - 566353

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.

Tijdens avond, nacht en weekend kunt u zich, i.g.v. spoed, wenden tot de Huisartsenpost, tel. 020-4562000.

Via het praktijknummer (0297 566353) krijgt u in de meeste gevallen de assistente aan de lijn. Zij maakt met u eventuele afspraken en u kunt bij haar o.a. met korte vragen terecht. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Maakt u bij voorkeur gebruik van de vaste opbeltijden:

08.00-11.00 Maken afspraken, aanvragen van visites, adviezen of vragen aan de assistente
13.30-14.00 Telefonisch spreekuur huisarts

Spoed overdag

Wanneer er dringend medische hulp nodig is bel de praktijklijn en toets een 1 in. Via dit nummer wordt u tijdens de praktijktijden direct te woord gestaan door één van de assistenten of huisartsen van de waarneemgroep. Buiten de praktijktijden belt u met de huisartsenpost of bij een levensbedreigende situatie 112.

Spreekuur

Er is iedere dag een afspraakspreekuur, ’s ochtends van 08.00 tot 11.00 uur, en ’s middags van 14.30 uur tot 17.00 uur. Behalve woensdagmiddag. Meestal duurt een afspraak, waarin één hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden, 10 minuten. Deze afspraak geldt voor één persoon. De assistente vraagt naar de aard van de klacht. waardoor zij de tijdsduur van het consult beter kan plannen. Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt of dat er een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren, dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda. Zij heeft een geheimhoudingsplicht.

Belt u de assistente tijdig wanneer een eerdere gemaakte afspraak niet door kan gaan. Indien u bij verhindering de afspraak niet minstens 24 uur tevoren afzegt, wordt de geplande behandeltijd in rekening gebracht

Avondspreekuur

Op dinsdagavond heeft dr. Borstlap in overleg ook spreekuur tussen 18.00-20.00 uur, Dit spreekuur is bedoeld voor mensen die vanwege hun werk/studie niet op de reguliere spreekuren aanwezig kunnen zijn.  Afspraken voor deze spreekuren kunt u maken via de assistente, de vaste tijd voor het maken van afspraken is 's morgens tussen 08.00-11.00uur. 

Telefonisch spreekuur

Er is een telefonisch spreekuur tussen 13.30 en 14.00 uur. U kunt dan bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken (0297-566353). In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

Huisbezoek

In de ochtend worden huisbezoeken gemaakt. U kunt tussen 08.00 en 10.30 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente kan de visite dan nog die dag in de agenda zetten. Tevens kan zij vragen om de temperatuur op te nemen en of u een urine wilt klaar zetten. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Wratten

Dagelijks kunt U hier wratten met vloeibaar stikstof laten behandelen. Voor het wrattenspreekuur moet u een afspraak maken.

Laboratorium

Het laboratorium om bloed te laten afnemen is gevestigd in het gezondheidscentrum. en is iedere werkdag geopend van 08.00 tot 16.00u. U kunt ook terecht in Het Hoge Heem, op werkdagen van 8.00-9.00u, Wiegerbruinlaan 29.  Zorg wel dat u een aanvraagformulier, uw verzekeringspas en identiteitspas bij u heeft.

Urine-onderzoek

In de ochtend tot 11.00 uur kunt u urine bij de assistente afgeven voor onderzoek. Denk eraan uw naam op het potje te zetten. Voor een zwangerschapstest heeft u de eerste ochtendurine nodig. Als u aan een ontsteking denkt dan moet u een zo vers mogelijke urine brengen.

EHBO

Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen etc.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

Avond- nacht- en weekenddienst

Buiten praktijktijd (voor 8.00 uur en na 17.00 uur) en in de weekenden kunt u zich wenden tot de Huisartsenpost, telefoon 020-4562000. Afspraken worden uitsluitend na telefonisch overleg gemaakt. Houdt u uw verzekeringspapieren bij de hand. De dienst is bedoeld voor medische zaken die niet tot de volgende dag of tot na het weekend kunnen wachten.

Vakantie

Tijdens vakanties wordt er waargenomen door de overige huisarten van de Drecht. Dit kunt u via de telefoonbeantwoorder vernemen. Herhaalrecepten kunt u direct bij de apotheek bestellen. Tijdens de avond- en weekenddiensten kunt u gebruik maken van de huisartsenpost te bereiken via telefoonnummer: 020-4562000.

Praktijkondersteuning huisartsen (POH)

Op maandag en dinsdag is het spreekuur van de praktijkondersteuner. Zij houdt spreekuur voor patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes (suikerziekte), astma/COPD en hart- en vaatziekten.

Praktijkassistente

Bij de praktijkassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u de afspraken. Zij behandelt o.a. vragen over recepten en machtigingen .

U kunt bij de assistente tevens terecht voor:

 • Verbinden van wonden
 • Verwijderen van hechtingen
 • Uitspuiten van oren
 • Injecties 
 • Zwangerschapstest
 • Aanstippen van wratten met vloeibare stikstof
 • Bloeddrukmeting
 • Gewichtscontrole
 • Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek
 • Administratieve vragen
 • Informatiefolders over allerlei onderwerpen

Voor dit alles is de assistente geschoold en tevens heeft zij een geheimhoudingsplicht.