F. Borstlap

balie-drecht-2

Telefoon

0297 - 566353

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten, voor spoedgevallen neemt de praktijk van dokter Nap waar tot 17.00 uur, tel 0297-569302

Maakt u s.v.p. gebruik van onze vaste beltijden:

08.00-11.00: afspraken maken, adviezen of vragen aan de assistente
08.00-10.30: aanvragen van visites
13.30-14.00: telefonisch spreekuur huisarts

Spoed overdag

Bij levensbedreigende situaties, bel 112!
In geval van spoed, kies 1, zodat we rekening kunnen houden met uw komst. 

Spreekuur

Onze praktijkassistentes zijn opgeleid in ‘triage’. Zij kunnen met specifieke vragen een goede inschatting maken van uw klachten. Ook kunnen zij veel vragen zelfstandig beantwoorden, of een advies geven over de telefoon. Alle adviezen worden ook met de huisarts overlegd. Als u dat wenst, of als zij denken dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts nodig is, dan kunnen zij met u inschatten op welke termijn dit nodig is. Zij heeft een geheimhoudingsplicht

Belt u de assistente tijdig wanneer een eerdere gemaakte afspraak niet door kan gaan. Indien u bij verhindering de afspraak niet minstens 24 uur tevoren afzegt, wordt de geplande behandeltijd in rekening gebracht.

Huisbezoek

U kunt tussen 08.00 en 10.30 uur een huisbezoek aanvragen. 

Telefonisch spreekuur

Er is elke middag, behalve op woensdagmiddag, een telefonisch spreekuur tussen 13.30 en 14.00 uur. U kunt dan bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken. 

Praktijkondersteuners 

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S) begeleiden patiënten met diabetes of hart- en vaat ziekten of astma en COPD.

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) begeleiden patiënten met psychische en sociale problemen.

Laboratorium

Het laboratorium is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur geopend en is gevestigd in het gezondheidscentrum op de 1ste verdieping. Zorg dat u het aanvraagformulier, uw verzekeringspas en identiteitspas bij u heeft. Het laboratorium werkt uitsluitend op afspraak, deze kunt u maken per telefoon: 088-0037735 of via https://atalmedial.prikafspraak.nl/

Avond, nacht en weekend

Buiten praktijktijden, van 17.00 uur tot 08.00 uur en in het weekend kunt u voor spoedgevallen de Huisartsenpost in het Amstelveen bellen, tel: 020-4562000.
De Huisartsenpost is alleen bedoeld voor medische zaken die niet tot de volgende werkdag of na het weekend kunnen wachten.

Vakantie

Tijdens vakanties wordt de praktijk waargenomen door de andere huisartsen van "de Drecht", via het bandje hoort u de waarneming.