F. Borstlap

balie-drecht-2

Telefoon

0297 - 566353

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Medewerkers

 

Frank Borstlap - Huisarts

Ik ben geboren in Amsterdam, getogen in Amstelveen. Mijn studie geneeskunde heb ik volbracht aan De vrije universiteit in Amsterdam, mijn huisartsenopleiding heb ik gedaan aan de Uva , ook in Amsterdam. Sinds 1993 ben ik huisarts in Uithoorn. Samen met Jack Lugtmeijer doe ik sinds 2001 sterilisaties bij mannen, wij hebben ons hier extra in geschoold.

 

Jack Lugtmeijer- Huisarts

Aanwezig op woensdag ochtend

Vanaf midden jaren 80 werk ik in Uithoorn. Eerst als solist en nu als waarnemend huisarts voor de praktijken op de Drecht. Mijn aandachtsgebieden/professionele hobby's buiten het "gewone huisartsen werk" zijn: vasectomie met collega Borstlap (www.sterilisatiepraktijk.nl), oogheelkunde en echoscopie.

Jacqueline Ruijgrok - Assistente

Aanwezig op: maandag, dinsdag en woensdag ochtend

Na 24 jaar als apothekersassistente werkzaam te zijn geweest, ben ik nu aan het werk als doktersassistente bij deze praktijk. Ik werk op maandag en dinsdag de hele dag en woensdagochtend. Daarnaast werk ik nog als apothekersassistente in de Dienst apotheek in Amstelveen.

Yvonne Haremaker- assistente

Aanwezig op: maandag ochtend, donderdag en vrijdag

Ik ben sinds 1 maart 2010 werkzaam in deze praktijk, in het verleden heb ik gewerkt als verpleegkundige in ziekenhuis Amstelland en als doktersassistente in Het Zonnehuis in Amstelveen.
Nu mijn beide kinderen zelfstandig zijn heb ik besloten mijn oude beroep weer op te pakken. Ik werk op donderdag en vrijdag.

Petra Senden- Praktijkverpleegkundige/ Parkinsonverpleegkundige

Aanwezig op: maandag en dinsdag

Ik werkte sinds 1992 als wijkverpleegkundige in Uithoorn en werk sinds 2013 als praktijkverpleegkundige voor huisartsenpraktijk De Drecht. Ik verzorg de spreekuren voor patienten met diabetes, astma, COPD, CVRM, hartfalen en de ziekte van Parkinson. Daarnaast begeleid ik patienten in het kader van de ouderenzorg en bij het stoppen met roken. Een afspraak kunt u maken via de praktijkassistente.

 Hanneke Beernink

Hanneke Beernink- Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op donderdag middag en vrijdag

Huisartsen betrekken mij bij patiënten met psychische klachten en psychosociale problemen.
Ik luister, ik denk mee en denk hardop. In ondersteunende gesprekken probeer ik samen met de patiënt overzicht te maken en op zoek te gaan naar actiepunten. Mijn aanpak is direct en praktisch. Ik heb veel
gewerkt mensen met een autistische stoornis en mensen met overspanning en burn-out klachten.

 amstel-poh-ggz-monique

Monique Snippert- Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op donderdag ochtend

Met veel plezier werk ik sinds 2013 als praktijkondersteuner GGZ voor alle huisartsen in Uithoorn. Op de donderdagochtend ben ik hier voor de Drecht en zie ik patiënten met psychische klachten, zowel volwassenen als kinderen en jeugd. Samen met de patiënten breng ik de klachten in kaart en denk mee hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Soms zijn enkele gesprekken voldoende om weer verder te kunnen. In andere gevallen kan eventueel ook voor een passende verwijzing gezorgd worden. 
Tevens neem ik deel als behandelaar in de zorgprogramma’s chronische pijn en depressie en zorg ik voor het ADHD spreekuur. 
Mijn achtergrond is GZ-psycholoog en Kinder- en Jeugd psycholoog en hiervoor heb ik reeds jarenlang ervaring op kunnen doen binnen revalidatiecentra en mijn eigen praktijk voor psychologie.

 Annet Meijer poh-ggz

Annet Meier- Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op vrijdag.

Mijn naam is Annet Meijer en ik werk sinds mei op vrijdag in de oneven weken als GGZ praktijkondersteuner bij de huisartsen van de Drecht. Daarnaast werk ik als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige als ambulant behandelaar bij GGZ Ingeest. En in de weekenden bij de crisisdienst, hier doe ik beoordelingen bij mensen die in een acute crisis zijn, in samenspraak met een psychiater. Wat voornamelijk mijn werkzaamheden bij de Drecht zullen zijn is diagnostiek, korte behandelingen en doorverwijzen indien nodig. Wanneer nodig ga ik op huisbezoek.

Hiervoor heb ik een aantal jaren in de kinderpsychiatrie gewerkt. Mijn hobby's zijn reizen, koken en toneelspelen.

 Ine Boogaard

 Ine Boogaard- Praktijkondersteuner GGZ

 Aanwezig op maandag en vrijdag

Ik heet Ine Boogaard. Ik ben in 1998 afgestudeerd als orthopedagoog. Sindsdien heb ik in verschillende settings gewerkt onder andere in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1 april 2015 werk ik als POH-GGZ in de Drecht. Zowel volwassenen als ouders en kinderen kunnen bij mij terecht met uiteenlopende vragen en/of problemen. De gesprekken bestaan vaak uit het bieden van steun, overzicht en gezamenlijk bedenken van oplossingen. Ik probeer praktische en concrete adviezen te geven.