E. Lubbers

balie-drecht-2

Telefoon

0297 - 566962

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. Donderdagmiddag is de praktijk vanaf 12.00 uur gesloten.

Via het praktijknummer krijgt u in de meeste gevallen de assistente aan de lijn. Zij maakt met u eventuele afspraken. U kunt bij haar met korte vragen terecht. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. Probeert u daarom de gesprekken kort te houden.

Maakt u s.v.p. gebruik van de vaste opbeltijden:

08.00-10.00 Aanvragen van visites

08.00-12.00 Afspraken, herhalingsrecepten, verwijskaarten, uitslagen van laboratorium en röntgenonderzoek, adviezen door de assistente

13.30-14.00 Telefonisch spreekuur huisarts

Spoednummer

In geval van spoed; graag van te voren bellen dat u naar de praktijk komt (toets 1)

Kies keuze 1 alleen in geval van spoed

Wij zijn geen eerste hulp post.

Bij levensbedreigende situaties kunt u 112 bellen.

Spreekuur

Er is iedere dag een afspraakspreekuur, 's ochtends van 08.00 uur tot 10.30 uur en 's middags van 14.00 uur tot 17.00 uur, behalve donderdagmiddag. Meestal duurt een afspraak, waarin één hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden, tien minuten. Deze afspraak geldt voor één persoon. De assistente kan soms vragen naar de klacht, waardoor zij de tijdsduur van het consult beter kan plannen. Zij heeft een geheimhoudingsplicht.

Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt of dat er een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren, dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda. 

Belt u de assistente tijdig wanneer een eerdere gemaakte afspraak niet door kan gaan. Indien u bij verhindering de afspraak niet minstens 24 uur tevoren afzegt, wordt de geplande behandeltijd in rekening gebracht.

Telefonisch spreekuur

Tussen 13.30 uur en 14.00 uur is er telefonisch spreekuur, niet op donderdag. U kunt dan bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken. In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen. Het kan daarom soms nodig zijn om alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

Praktijkassistente

Bij de praktijkassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u de afspraken. Tevens kan zij u uitslagen van onderzoeken meedelen. Zij behandelt onder andere vragen over recepten, verwijsbrieven en machtigingen.

U kunt bij de assistente ook terecht voor:

  • verbinden van wonden
  • verwijderen van hechtingen
  • uitspuiten van oren
  • uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek
  • injecties 
  • zwangerschapstest
  • bloeddrukmeting
  • gewichtscontrole
  • administratieve vragen
  • informatiefolders over allerlei onderwerpen

Praktijkverpleegkundige

Op maandag en dinsdag is de praktijkverpleegkundige in de praktijk aanwezig. Zij houdt spreekuur voor patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, astma en COPD. 

Dienst- en waarneemregeling

Buiten praktijktijden (voor 8.00 uur en na 17.00 uur) en in het weekeinde kunt u een huisarts bereiken via de HuisArtsenPost Amstelveen (020-4562000). De HuisArtsenPost is bedoeld voor medische zaken die niet tot de volgende dag of tot na het weekeinde kunnen wachten.

Vakantie

Tijdens vakanties wordt op alfabet naar andere huisartsen van afdeling "de Drecht" verwezen. De huisarts naar wie u dan verwezen wordt kunt u via het antwoordapparaat vernemen.

Nascholing

Ongeveer tien dagen per jaar is de praktijk gesloten in verband met verplichte nascholing. De praktijk wordt dan waargenomen door de andere huisartsen van "de Drecht

Niet vergeten

Het is handig om bij een bezoek aan de huisarts uw bewijs van verzekering mee te nemen. Wanneer u vragen heeft over geneesmiddelen doet u er goed aan de oude verpakking mee te nemen.