E. Lubbers

balie-drecht-2

Telefoon

0297 - 566962

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Medewerkers

   
   

Erik Lubbers - Huisarts

Ik ben sinds 1991 werkzaam in Uithoorn en sinds 1999 in deze praktijk. Mijn aandachtsgebieden zijn kleine chirurgische ingrepen, aandoeningen van het bewegingsapparaat, behandeling van chronische aandoeningen en palliatieve zorg. Ik ben getrouwd en wij hebben twee prachtige dochters.

 

Jack Lugtmeijer - Huisarts

Vanaf midden jaren tachtig werk ik in Uithoorn, eerst als solist en nu als waarnemend huisarts voor de praktijken op de Drecht. Mijn aandachtsgebieden / professionele hobby's buiten het " gewone huisartsenwerk" zijn : sterilisatie bij mannen samen met collega Borstlap (www.sterilisatiepraktijk.nl), oogheelkunde en echoscopie. Ik ben aanwezig op de donderdagochtend.

 thumbnail-foto-20praktijk-1

Jorrit Blauw - Huisarts

 In september start ik met mijn eerste jaar als huisarts in opleiding via de VUmc in de praktijk van Erik Lubbers. Na mijn artsenexamen in 2013 heb ik de specialisatie van Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (tropenarts) gevolgd. Voor deze specialisatie heb ik ervaring opgedaan bij de chirurgie en gynaecologie in Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn. Na afronding van deze specialisatie heb ik gewerkt als tropenarts in India waarbij de werkzaamheden vooral bestond uit verloskunde en gynaecologie. Bij terugkomst in Nederland besloten om meer ervaring op te doen in de sociale geneeskunde en ruim een jaar gewerkt in de verslavingszorg bij de Jellinek. Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging om het huisartsenvak te leren in deze praktijk!

Mieneke Wilmink - Praktijkassistente

Aanwezig op maandag en dinsdag

 

Anja van Maanen- Praktijkassistente

Aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Carla Siegrest - Praktijkverpleegkundige

Zij begeleidt en ondersteunt onze patiënten met chronische ziekten als diabetes mellitus, astma en COPD, hartvaatziekten. Ook kan zij u helpen met het stoppen met roken. Zij doet dit op woensdag en donderdag in de praktijk, afspraken via de assistente.

Petra Senden- Praktijkverpleegkundige/ Parkinsonverpleegkundige

Zij begeleidt en ondersteunt onze patiënten met chronische ziekten als diabetes mellitus, astma en COPD, hart en vaatziekten en parkinson patienten. Ook kan zij u helpen met het stoppen met roken.

 

 Paulien Markman - Praktijkondersteuner

Hanneke Beernink (1) Hanneke Beernink

Hanneke Beernink - Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op woensdag ochtend en vrijdag

Huisartsen betrekken mij bij patiënten met psychische klachten en psychosociale problemen.
Ik luister, ik denk mee en denk hardop. In ondersteunende gesprekken probeer ik samen met de patiënt overzicht te maken en op zoek te gaan naar actiepunten. Mijn aanpak is direct en praktisch. Ik heb veel
gewerkt mensen met een autistische stoornis en mensen met overspanning en burn-out klachten.

 amstel-poh-ggz-monique

Monique Snippert - Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op donderdagochtend.

Met veel plezier werk ik sinds 2013 als praktijkondersteuner GGZ voor alle huisartsen in Uithoorn. Op de donderdagochtend ben ik hier voor de Drecht eyn zie ik patiënten met psychische klachten, zowel volwassenen als kinderen en jeugd. Samen met de patiënten breng ik de klachten in kaart en denk mee hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Soms zijn enkele gesprekken voldoende om weer verder te kunnen. In andere gevallen kan eventueel ook voor een passende verwijzing gezorgd worden. 
Tevens neem ik deel als behandelaar in de zorgprogramma’s chronische pijn en depressie en zorg ik voor het ADHD spreekuur. 
Mijn achtergrond is GZ-psycholoog en Kinder- en Jeugd psycholoog en hiervoor heb ik reeds jarenlang ervaring op kunnen doen binnen revalidatiecentra en mijn eigen praktijk voor psychologie.

 Annet Meijer poh-ggz

Annet Meijer - Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op vrijdag.

Mijn naam is Annet Meijer en ik werk sinds mei op vrijdag in de oneven weken als GGZ praktijkondersteuner bij de huisartsen van de Drecht. Daarnaast werk ik als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige als ambulant behandelaar bij GGZ Ingeest. En in de weekenden bij de crisisdienst, hier doe ik beoordelingen bij mensen die in een acute crisis zijn, in samenspraak met een psychiater. Wat voornamelijk mijn werkzaamheden bij de Drecht zullen zijn is diagnostiek, korte behandelingen en doorverwijzen indien nodig. Wanneer nodig ga ik op huisbezoek.

Hiervoor heb ik een aantal jaren in de kinderpsychiatrie gewerkt. Mijn hobby's zijn reizen, koken en toneelspelen.

 Ine Boogaard

 Ine Boogaard - Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op maandag en vrijdag

Ik heet Ine Boogaard. Ik ben in 1998 afgestudeerd als orthopedagoog. Sindsdien heb ik in verschillende settings gewerkt onder andere in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1 april 2015 werk ik als POH-GGZ in de Drecht. Zowel volwassenen als ouders en kinderen kunnen bij mij terecht met uiteenlopende vragen en/of problemen. De gesprekken bestaan vaak uit het bieden van steun, overzicht en gezamenlijk bedenken van oplossingen. Ik probeer praktische en concrete adviezen te geven.