P.S. Antheunis

1-p1020511-4

Telefoon

0297 - 561453

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Alleen op dinsdag is de praktijk geopend tot 20.00u,

Tijdens avond, nacht en weekend kunt u zich, i.g.v. spoed, wenden tot de Huisartsenpost, tel. 020-4562000.

Via het praktijknummer (0297 561453) krijgt u een keuzemenu.

1= spoed, 2 = herhaalrecepten, 3 = u krijgt de assistente aan de lijn. Zij maakt met u eventuele afspraken en u kunt bij haar o.a. met korte vragen terecht. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Maakt u gebruik van de vaste opbeltijden:

08.00-10.00 Afspraken maken, aanvragen visites.
10.00-12.30 Uitslagen van laboratorium, röntgen, verwijskaarten, machtigingen en kleine adviezen door de assistente.
12.30-13.15 Lunchpauze: alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.
13.15-13.45 Telefonisch terugbelspreekuur huisarts op afspraak

Spoed overdag

Wanneer er dringend medische hulp nodig is, kunt u onze spoedlijn bellen, tel 0297-561453, keuze 1. Buiten de praktijktijden belt u met de huisartsenpost of bij een levensbedreigende situatie 112.

Spreekuur

Er is iedere dag een afspraakspreekuur, ’s ochtends van 08.00 tot 10.30 uur. Meestal duurt een afspraak, waarin één hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden, 10 minuten. Deze afspraak geldt voor één persoon. De assistente vraagt naar de aard van de klacht, waardoor zij de tijdsduur van het consult beter kan plannen. Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt of dat er een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren, dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda. De assistente heeft een geheimhoudingsplicht. Belt u de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Indien een afspraak niet wordt afgezegd zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen.

 

Avondspreekuur

 

Telefonisch terugbelspreekuur

Er is een telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.15 en 13.45 uur. Dit terugbelspreekuur is voor vragen en klachten die u met de huisarts wilt bespreken of die niet door de praktijkassistente beantwoord kunnen worden. U wordt dan teruggebeld door één van de huisartsen. In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

Het telefonisch spreekuur is vervallen.

Huisbezoek

Aan het eind van de ochtend worden huisbezoeken gedaan. U kunt tussen 08.00 en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente kan de visite dan nog die dag in de agenda zetten. Tevens kan zij vragen om de temperatuur op te nemen en of u een urine wilt klaar zetten. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Wratten

In Waterlinie hebben we dagelijks stikstof in huis. U moet wel een afspraak maken voor het aanstippen van de wratten.

Laboratorium

Het laboratorium om bloed te laten afnemen is iedere dag geopend van 08.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in Gezondheidscentrum Waterlinie op de 1ste verdieping. Ook kunt u terecht in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29 van 8.00 tot 9.00 uur. Zorg wel dat u een aanvraagformulier, uw verzekeringspas en identiteitspas bij u heeft.

Urine-onderzoek

In de ochtend tot 11.00 uur kunt u urine bij de assistente afgeven voor onderzoek. Denk eraan uw naam op het potje te zetten. Voor een zwangerschapstest heeft u de eerste ochtendurine nodig. Als u aan een ontsteking denkt dan moet u een zo vers mogelijke urine brengen.

EHBO

Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen etc.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

Toegankelijkheid van het praktijkgebouw

Er is een parkeerplaats aanwezig waar u gratis kan parkeren. In het gebouw is er een lift aanwezig.

Avond- nacht- en weekenddienst

Buiten praktijktijd (voor 8.00 uur en na 17.00 uur) en in de weekenden kunt u zich wenden tot de Huisartsenpost, telefoon 020-4562000. Afspraken worden uitsluitend na telefonisch overleg gemaakt. Houdt u uw verzekeringspapieren bij de hand. De dienst is bedoeld voor medische zaken die niet tot de volgende dag of tot na het weekend kunnen wachten.

Vakantie

Tijdens vakanties wordt op alfabet naar andere huisartsen verwezen. Dit kunt u via de telefoonbeantwoorder vernemen. Herhaalrecepten kunt u direct bij de apotheek bestellen.Tijdens de avond- en weekenddiensten kunt u gebruik maken van de huisartsenpost te bereiken via telefoonnummer: 020-4562000.

Huisarts in opleiding

Gedurende langere perioden zal een huisarts-in-opleiding in de praktijk meewerken. Dit is een volledig bevoegd arts, die onder supervisie zelfstandig werkt. Hij/zij zal spreekuren doen en visites maken. Mocht u in deze periode een afspraak maken, dan zal de assistente u op de afwijkende situatie wijzen. U heeft de mogelijkheid om het verzoek in te dienen om door één van uw eigen huisartsen gezien te worden.

Praktijkondersteuning huisartsen (POH)

Deze functie wordt door een aantal speciaal opgeleide verpleegkundigen vervuld. Zij zullen de begeleiding en behandeling op zich nemen van patiënten met een chronische aandoening zoals suikerziekte, astma of andere longaandoeningen. Ook zullen zij ondersteuning geven bij de vaak gecompliceerde zorg voor ouderen. Tevens zijn er POH-GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

Manueel geneeskundige en psycholoog

Op dinsdag is een manueel geneeskundige in de praktijk aanwezig voor problemen met het bewegingsorgaan. Een aantal dagen per week is een psycholoog aanwezig. U dient een telefonische afspraak voor beiden te maken.

Praktijkassistente

Bij de praktijkassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u de afspraken. Tevens kan zij u uitslagen van onderzoeken vermelden o.a. laboratorium, urine, röntgen en kan zij u adviseren. Zij behandelt o.a. vragen over recepten, verwijsbrieven en machtigingen voor de verzekering.

U kunt bij de assistente tevens terecht voor:

 • Verbinden van wonden
 • Verwijderen van hechtingen
 • Uitspuiten van oren
 • Reizigersadvisering
 • Injecties o.a. tetanus, reizigersvaccinatie e.d.
 • ECG maken
 • Aanstippen van wratten met vloeibare stikstof
 • Bloeddrukmeting, gewichtscontrole
 • Tapen van de enkel
 • Diabetes spreekuur
 • Inhalatie instructie bij astma medicatie
 • Maken van uitstrijkjes van de baarmoederhals
 • Administratieve vragen
 • Veranderen van persoonsgegevens/adreswijzigingen
 • Informatiefolders over allerlei onderwerpen
 • Betalingsvoorwaarden
 • Inzage in het privacy-reglement

Voor dit alles is de assistente geschoold en tevens heeft zij een geheimhoudingsplicht.