L. Apeldoorn en J. Baart

1-p1020511-2

Telefoon

0297 - 527500

Spoed overdag:

kies 1

Spoed avond, nacht en weekend:

020 - 45 62 000

Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden om wordt u voor spoedeisende gevallen verwezen naar de Huisartsenpost in Amstelveen. Locatie: in het ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters , Amstelveen, tel.: 020 4562000.

Bellen

Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van de volgende beltijden:

08.00-10.30 uur. Afspraak maken, aanvragen van visites

08.00-12.00 uur. Bellen voor uitslagen van uitstrijkjes, laboratorium- en röntgenonderzoek. Maar u kunt ook bellen voor andere vragen. 

Spreekuren

Alle consulten, ook die bij de assistente, gaan op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt 10 minuten voor u gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben of komt u met meerdere personen, laat dit dan weten bij het maken van de afspraak. Meestal vraagt de assistente naar de reden van het consult. Dit is niet uit nieuwsgierigheid, maar om het spreekuur goed te kunnen plannen. Voor sommige klachten is het niet nodig de arts te bezoeken, en is een advies of recept voldoende. U bent natuurlijk niet verplicht te vertellen waarvoor u komt. En bedenk: Ook de assistente heeft haar beroepsgeheim.

Vroeg ochtend- en avondspreekuur

Twee ochtenden per maand heeft dr. Baart spreekuur voor 08.00 uur. Twee avonden in de maand heeft Mevr. Apeldoorn spreekuur. Deze spreekuren zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun werk/studie niet op de reguliere spreekuren aanwezig kunnen zijn.  Afspraken voor deze spreekuren kunt u maken via de assistente, de vaste tijd voor het maken van afspraken is 's morgens tussen 08.00-10.30uur. U kunt voor 8uur en na 17uur de praktijk niet telefonisch bereiken. Als u onverhoopt te laat komt voor uw afspraak, kunt u dit via het volgend mailadres laten weten: asbot@uhac.nl.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bestemd voor patiënten die om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen komen. Omdat de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling in de praktijk beter zijn, vragen wij u naar ons toe te komen als dat enigszins mogelijk is.Als u na ontslag uit het ziekenhuis prijs stelt op een huisbezoek laat het ons weten. Helaas krijgen we vaak te laat bericht van het ziekenhuis Een huisbezoek kunt u aanvragen tussen 8.00–10.30 uur.

Assistente

De artsen worden geholpen door gediplomeerde doktersassistentes. In veel gevallen kunnen zij u helpen zonder inschakeling van de huisarts. Bijvoorbeeld bij veel voorkomende vragen over medicijnen, griep, verkoudheid en diarree. Ook kunnen zij u de uitslagen doorgeven van laboratorium- en röntgen onderzoek.
U kunt bij de assistente (op afspraak) terecht voor:

 • Urineonderzoek;
 • Injecties;
 • Oren uitspuiten;
 • Uitstrijkjes en klachten rond vaginale afscheiding;
 • Wratten behandeling;
 • Verbinden van wonden;
 • Verwijderen van hechtingen;
 • Controles van: glucose, bloeddruk, gewicht;
 • ECG maken;
 • Kleine eerste hulp;
 • Reizigersadvisering en injecties.