Gezondheidscentrum Waterlinie volledig rookvrij

Sinds 1 augustus 2019 is gezondheidscentrum Waterlinie volledig rookvrij. In en rondom het gehele gezondheidscentrum mag niet meer worden gerookt. Het gezondheidscentrum wil zo een gezonde, rookvrije leef- en werkomgeving stimuleren voor patiënten, bezoekers, medewerkers en alle anderen die zich op het terrein begeven.
Rookvrije generatie
Wij stimuleren hiermee dat een volgende generatie kinderen kan opgroeien zonder schadelijke gevolgen van (mee)roken en niet in de verleiding komt om te gaan roken. Zien roken doet roken! Geef kinderen het goede voorbeeld. Jaarlijks sterven 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Het initiatief voor de Rookvrije Generatie is genomen door de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Het gezondheidscentrum sluit zich hierbij graag aan.
Advies
Wij adviseren u te stoppen met roken. Wij helpen u er graag bij. Voor begeleiding en advies kunt u terecht bij uw zorgverlener. Op de website www.ikstopnu.nl vindt u informatie over de verschillende manieren van stoppen met roken. Op de website https://www.rookvrijookjij.nl kunt u zich inschrijven voor de cursus Stoppen met Roken in gezondheidscentrum Waterlinie
Goede voorbeeld
Helpt u mee ons terrein rookvrij te houden?
Geef onze kinderen het goede voorbeeld.
Zelf stoppen met roken? Wij helpen graag!